JkB 13242 - Bostadshus

JkB_13242.jpg
Lars Bergström
Barkarbystiftelsen från väster. I förgrunden korsningen Jaktvägen-Flygarvägen. Gravfält nr 40 låg i uthuggning bakkom husraderna (som sedan blev lekplats) och gravfält nr 355 ungefär i vägkröken i bildens främre del.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 13242 - Bostadshus

Tillkomsttid start

1964

Anmärkning

Bilden godkänd av Försvarsstaben för publicering.

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer