JkB 13659 - Café

JkB_13659.jpg
Bengt Ekenstedt
Jakobsberg. Första cafébyggnaden vid Ekenstedts café.

Efter foto hos Bengt Ekenstedt, Vasavägen 55, Jakobsberg, tel 305 07

Titel

JkB 13659 - Café

Tillkomsttid start

1927

Anmärkning

Historik:
Den 7 juli 1921 köpte Tuve Ekenstedt fastigheten Jakobsberg 2:57 om 0,56 hektar invid Enköpingsvägen vid Aspnäs vägskäl. Han flyttade in från Oscars församling i Stockholm i november 1923. Han byggde här 1927 café samt samlings- och biograflokal, vilka under lång tid blev en hemvist för föreningslivet och en samlingspunkt för Jakobsberg liksom ett utflyktsmål för stockholmarna. I rörelsen arbetade, förutom Tuve Ekenstedt makan Karin och ett par flickor i caféet. I annonseringen i Tidningen Järfälla-Bygden 1928 kallades rörelsen för Ekenstedts Café. Servering av läskedrycker, kaffe och hembakat bröd nämndes. Vidare uthyrdes lokalen för dans och föreningsmöten. Som ett särskilt observandum nämndes att det fanns bensinstation. Redan 1929 hade lokalen byggts om, ty i annonseringen (Tidningen Järfälla-Byggden) formulerades det så här: "Ni känner ej igen den efter ombyggnaden. Tidsenlig med elektriskt ljus. Luftig med målning i lugna färger. God plats för dans och möten". Nu nämns också att det var biografföreställning varje onsdagkväll kl 08.15 e m. Lokalen rymde efter ombyggnaden 150 personer. 1931 nämndes att det var ljudfilmsbiograf. I början av 1930-talet, när Enköpingsvägen rätades ut och kom att gå lite längre från byggnaden, arrenderades området emellan gamla och nya Enköpingsvägen för en utvidgad bensinstation. I början av 1940-talet hade biografrörelsen vidgats, så att det vid denna tid gavs filmföreställingar varje lördag kl 07.00 och kl 09.00 e m samt söndag kl 06.00 och kl 08.00 e m. Lokalerna ombyggdes och utvidgades ytterligare 1946. Tuve Ekenstedt avled 1954. Året därpå lades café och biograf ned. Den sistnämnda drevs 1948-55 av Standard-biograferna och kallades då, liksom kedjans övriga biografer för Saga Bio. 1955 på våren gavs föreställningar lördagar kl 20.00 samt söndagar kl 18.00 och 20.00. Enligt sista annonseringen (i Järfällabladets maj-nummer 1955) visades filmen Stiliga Augusta på Saga. Bensinstationen hade Ekenstedt utarrenderad 1945-55. Från augusti 1955 drevs den under namnet Jakobsbergs Bensinstation, knuten till Shell, med Artur Enderstam och Bengt Ekenstedt som innehavare. Den annonserades från 1960-talets början i Shells tecken först som Jakobsbergs Bensinstation, Enderstam & Ekenstedt och sedan från 1960-talets mitt som Jakobsbergs Bensinstation AB. Artur Enderstam var svåger med Bengt Ekenstedt och gift med dennes syster Lisa. Bengt och Lisa Ekenstedt var barn till Tuve och Karin Ekenstedt. Som ny service från 1960-talets början utöver bensin, oljor, oljebyten, rundsmörjning, tvättning m m angavs också att det fanns kioskförsäljning där såsom tobak, tidningar, läskedrycker och konfektyr. Bensinstationen avvecklades på sin gamla plats 1970. Rörelsen fortsatte emellertid på andra sidan Enköpingsvägen nästan mitt emot den gamla platsen.
Källa: Järfällaboken II, 1986

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer