JkB 00861 - Kiosk

Jakobsberg. Kafé Centrum, f d Rotmoset vid järnvägsövergången. Vy från Ynglingavägen mot Allévägen och kiosken. T h går Slöjdvägen.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 00861 - Kiosk

Tillkomsttid start

1951

Anmärkning

Historik:
Kiosken - cafét kallades allmänt i folkmun för "Rotmoset". 1928 annonserades det som Fagerbergs Lilla Kafé, som tillhandahöll kaffe, läskedrycker och konfektyr. Kaféet kom att ligga på en avstyckning som gjordes 1931 och fick beteckningen Jakobsberg 2:315, köpt 4 december 1931 av Anna Fagerberg. Fastigheten köptes 25 november 1938 av Henrik Andersson, som avled 1949. Makan Gerda Andersson övertog senare fastigheten. Hon drev rörelsen vidare som Café Centrum. Vid 1940-talets början annonserades rörelsen som kaffeservering och med försäljning av tobak och konfektyr. Vid 1940-talets slut annonseras även film och pappersvaror. Man betonar i annonseringen att det är en välsorterad kiosk. Gerda Andersson står som innehavare ända till 1968, då Yngve och Ingeborg Johansson tog över. De drev den till i september 1971, då byggnaden revs för att ge plats för den blivande järnvägsbron och dess fästen. Makarna Johansson tog med namnet till den kioskplats de 1972 erhöll vid Drabantvägen 2 och kallade följaktligen denna för Centrum-Kiosken. De innehade denna kiosk till 1982, då den överläts på Marianne och Anders Gissberg. Denna avvecklades 1984, då makarna Gissberg startade Godisgrottan. Därmed hade en rörelse med rötter i 1920-talets Jakobsberg upphört.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer