JkB 15416 - Uthus

JkB_15416.jpg
Sonja Ekblad
Stäket.
Enköpingsvägen strax före brofästet mot platsen där senare fastigheten som inrymde Perols affär byggdes. Personerna oidentifierade.

Objekttyp

Titel

JkB 15416 - Uthus

Tillkomsttid start

1949

Motiv - Ort

Stäket

Personrelationer