JkB 01742 - Gruppbild

Barnavårdsnämnden.
Politiker och tjänstemän.
Sittande fr v ledamot Nils Karlsson, ledamot Dordie Petersson, ordförande Gösta Lannemyr, vice ordförande Bertil Carlson, socialchef Bror Axelson. Stående fr v förste socialassistent Anette Norell, ledamot Gunvor Solberg, socialassistent Gun-Britt Fritjofsson, suppleant Barbro Gunsell, suppleant Göte Wallerby, ledamot Kerstin Claesson, socialassistent Marianne Danielsson, socialassistent Lena Dahl, suppleant Gunnar Millqvist och socialassistent Gösta Andersson.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 01742 - Gruppbild

Tillkomsttid start

1967

Personrelationer