JkB 09057 - Karta

Herrestads gård. Del av karta över Ålsta från 1723 av Jacob Braun som utmärker "Herresta Hustompt" i vänstra nedre delen. Kartan orienterad norr-söder. Kartan visar belägenheten av Herrestads gårdsplats i förhållande till Ålsta by, vars fyra gårdar är utmärkta med siffrorna 1, 2, 3 och 4.
Original i Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäteriverket nr A 48, 39:1

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 09057 - Karta

Tillkomsttid start

1723

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer