JkB 13439 - Gård

JkB_13439.jpg
Meschke, Christian
Gravfält i Viksjö under utgrävning. I bakgrunden syns Viksjö gård. T v del av rättar- bostaden.
Gravfältet bestod av ett femtontal anläggningar, huvudsakligen runda fyllda stensättningar med en diameter av 5-8 m. Några hade synliga kantkedjor. Vid utgrävningen visade sig tio av anläggningarna vara tydligt markerade gravar. Fyra anläggningar saknade iakttagbara gravsättningar och två av dessa kunde med säkerhet sägas vara naturbildningar.

Objekttyp

Titel

JkB 13439 - Gård

Tillkomsttid start

1965-1966

Motiv - Ort

Viksjö

Personrelationer