JkB 19587 - Gård

JkB_19587.jpg
Margit Aldén-Högberg
Säby gård.
Kaffepaus vid uteplatsen på baksidan av södra flygeln.
Fr v Ester Aldén (gift med arrendator Oskar Aldén) med dottern Gertrud, "Tota" (hemföreståndare hos arrendator Oskar Aldén efter 1a hustruns bortgång) samt en okänd person.

Objekttyp

Titel

JkB 19587 - Gård

Tillkomsttid start

1931

Anmärkning

Identifiering: Margit Aldén-Högberg.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer