JkB 12219 - Kamratfest

Bolinders Fabriks AB. Personalfest (Kamratfest) på Högloftet, Skansen. Deltagare var tjänstemän anställda vid Kallhäll och försäljningskontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö samt ett par utomstående för bolaget betydelsefulla personer. Bl a Anér, landets första? s k företagsdoktor.
Skall kompletteras med namnen.
Artikel i Bolinders Bladet nr 1-2, 1938.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 12219 - Kamratfest

Tillkomsttid start

1940-talet

Anmärkning

Bilden skänkt av Tage Strömberg, Alingsås till Järfälla Hembygdsförening. Deponerad i Järfälla kommuns Bildarkiv.

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer