Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Demokrativeckan > Lektion 2- Barnens rösträtt

Lektion 2- Barnens rösträtt

Rösträtt innebär rättigheten att rösta i allmänna politiska val och därmed vara med och bestämma i Sverige. Det är en förutsättning för demokrati som betyder folkstyre, För 100 år sedan hade inte alla vuxna människor rösträtt i Sverige. 1866 fick alla män som betalade tillräckligt hög skatt rösta. 1909 ändrades lagen så att nästan alla män fick rösträtt. Men först 1918-1919 ändrades lagen så att alla vuxna kvinnor fick rösta på samma villkor som männen. 1921 hade vi det första riksdagsvalet i Sverige med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Den kvinnliga rösträtten infördes efter en lång period av aktivism, där kvinnor demonstrerade och kämpade för att ha lika rättigheter som män.

JkB_02740.jpg

Det är bara kvinnor som har utestängts från det politiska livet på grund av sitt kön. Män har visserligen saknat rösträtt och makt på grund av många andra orsaker, som dålig ekonomi och kriminalitet, men det är enbart kvinnor som har utsatts för politisk könsdiskriminering. Tusentals personer med funktionsnedsättning, psykiskt sjuka och dementa personer omyndigförklarades och förlorade därmed rösträtten. Fram till 1945 stoppades även myndiga personer i fattigvården från att rösta, vilket drabbade många sjuka och personer med funktionsnedsättning. De kunde nämligen inte få någon annan hjälp än det lilla som erbjöds av fattigvården. Under 1800-talet fick inte heller alla religiösa tillhörigheter rösta.

JkB_08215.jpg

Idag får alla svenska medborgare som är över 18 år rösta i riksdagsval. Vissa människor från andra länder för idag rösta i val till kommun och region om de bor i Sverige. Idag saknar alla barn under 18 år möjligheten att rösta i politiska val. Det innebär att cirka 2,2 miljoner av Sveriges befolkning fortfarande inte får vara med och bestämma vem som ska styra Sverige. I Sverige har vi allmän och lika rösträtt. Men vem har bestämt att det bara är vuxna som ska få rösta?

JkB_08197.jpg

Kvinnor fick rösträtt efter att många var aktivister och kämpade för rösträtt genom demonstrationer och argumenterade för sin rätt. Flera män som inte vill att kvinnor skulle ha rösträtt hade som argument att kvinnor inte kunde tänka logiskt eller rationellt. Och att de skulle vara för högljudda på möten. 

Nu har vuxna haft rösträtt i 100 år. Varför ska inte barn vara med och bestämma hur Sverige styrs? Varför är det vuxna som ska bestämma saker som påverkar barn? Och vem har sagt att man måste ha fyllt just 18 år för att kunna rösta?

 JkB_11711.jpg

 

 ÖVNINGAR