Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Lektionsförslag: 1960 & 1970 -tal, Skrivande och diskussion

Lektionsförslag: 1960 & 1970 -tal, Skrivande och diskussion

Ämnen: Bild/Historia/Svenska/Samhällskunskap 

Den här uppgiften kan göras på olika sätt

- Kortskrivning, elever väljer flera av frågorna att besvara under en kort tid

- Novellskrivning, eleverna skriver en längre text med en eller flera bilder som illustration till sin berättelse

- Diskussion i klassrummet, eleverna resonerar med alla eller i grupper

- Bildskapande

Upplägg:

  1. Välj ut en eller flera bilder att arbeta med. Bilderna kan skrivas ut eller visas på skärm eller smartboard.
  2. Välj om eleverna ska skriva/diskutera om en eller flera frågor. Eleven får välja vilken/vilka.
  3. Eleverna får dela med sig vad de har skrivit/diskuterat om.

Kunskapsmål från läroplanen:

  • Eleven lär sig muntlig och skriftlig kommunikation
  • Eleven lär sig att läsa och analysera bilder
  • Eleven lär sig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  • Eleven får metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
  • Eleven lär sig hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar
  • Eleven får lära sig diskutera familjen, samlevnadsformer, sexualitet, könsroller, maktrelationer och jämställdhet.
  • Eleven lär sig diskutera demokrati, rättigheter och skyldigheter.

Bildmaterial hittar du här.     

Textmaterial hittar du här:

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9