Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag: Historisk bildanalys

Lektionsförslag: Historisk bildanalys

Ämnen: Bild/Historia/Svenska/Samhällskunskap 

Elever använder sig av bilder från ca 100 år sedan för att jämföra då och nu. Eleverna kan ta egna bilder på samma plats, situation eller ställe idag för att prata om samhällsförändringar de senaste 100 åren. De kan också hitta bilder från idag på nätet eller endast använda de gamla bilderna. I ett muntligt föredrag får eleverna presentera sin historiska bildanalys. 

Kunskapsmål:

  • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.
  • Elever får lära sig att ta till sig kunskap och presentera den på ett kreativt sätt.

Bildmaterial hittar du här.      Analys frågor hittar du här