Hem > OM BILDARKIVET > Om oss

Om oss

I Järfälla kommuns digitala bildarkiv finns omkring 14 000 bilder. 

Bilderna är tagna av professionella fotografer som varit verksamma i kommunen. Dessutom har samlingen kompletterats med material från privatpersoner. Här hittar du bilder från fornlämningar, föreningsliv, gårdar, kommunalförvaltning, kommunikationer, kyrkor, natur, näringsliv, personer, samhällen och skolor. Materialet är till för dig som vill veta mer om Järfälla. Samlingen växer hela tiden. I hela arkivet finns ca 40, 000 bilder.

Ett bildarkiv berättar om en plats historia och utveckling - om människorna och livsmiljöerna.

Att samla, vårda och tillgängliggöra bilder är en viktig insats för vårt gemensamma kulturarv. Att tillgängliggöra bilderna är utgångspunkten i arbetet med Järfälla Kommuns bildarkiv så att alla kan ta del av bildarkivets kulturella bro mellan då och idag. Järfälla kommuns bildarkiv utgör en unik bildresurs för medborgare, skolor, föreningar och olika organisationer och företag.

Vi har även ett ansvar för bildmässig dokumentation av kommunens pågående utveckling såsom av viktiga händelser och förändring av miljöer och företeelser. Vi vill även i möjligaste mån fylla luckor i samlingen. Vårt arbete innebär också att tillgängliggöra arkivet framförallt genom bilddatabasen, genom besök i det fysiska arkivet (efter överenskommelse) samt genom utställningar och andra projekt.

Privatpersoner, ideella föreningar och skolor får använda materialet utan avgift om det sker utan kommersiellt syfte.

Vill du besöka arkivet? Hör av dig och boka en tid.

Om du har frågor eller kommentarer om bilderna kontakta oss gärna

Telefon: 070-002 72 11  E-post: bildarkivet@jarfalla.se