Hem > Söktips

Söktips

FRITEXTSÖKNINGVid sökning i bilddatabasen kan du som användare göra en fritextsökningen vilket innebär att du söker på bilddatabasens samlade innehåll. För att söka i fritext skriver du in ordet eller orden i sökfältet längst upp till höger på startsidan.

AVANCERAD OBJEKT-SÖKNING Om du vill ha ett mer avgränsat sökresultat kan du använda avancerad objekt-sökning. Denna funktion hittar du vid de tre prickarna vid sökfältet längst upp till höger. Här kan du begränsa din sökning på särskilda fält. Börja med att välja vilken typ av objektsinformation du söker, det gör du i det vänstra sökfältet under rubriken Begränsa på särskilda fält. Sedan avgränsar du sökordet under det mittersta sökfältet där du bland annat kan välja exakt sökord eller om exempelvis sökordet innehåller ett ord. Under det högra sökfältet skriver du in sökordet. Klicka sedan på Sök efter objekt. längst ner på sidan..

Grundinformation Bildnummer Varje bild i databasen har ett eget bildnummer. Bildnumret består alltid av fem siffror, till exempel 00001.

Fotoår Välj kategorin tillkomst start i första fältet. Skriv sedan in önskat fotoår. Önskas bilder från en särskild tioårsperiod skriv in de tre första siffrorna i perioden så som exempelvis 198. Väl sedan kategorin börjar med i mittenfältet. I detta fall får du träffar på bilder från 1980-talet.

Anmärkning Under anmärkning finner du historik som är kopplat till bildens innehåll. De kan exempelvis vara historik kopplat till en person eller en byggnad.

Objektsinformation Bildtext Bildtext innehåller information om bilden. Benämningar och namn på exempelvis företag, platser, byggnader och händelser förekommer ofta i bildtexten.

Motiv-Ort Motiv-Ort är den ort som porträtteras på bilden, alternativt så kopplas bildinnehållet med orten.

Motivkategori Motivkategorin är en indelning av de olika motiv som förekommer bland bilderna. Det finns tolv huvudområden: Fornlämningar, föreningsliv, gårdar, icke Järfälla, Järfällagränsen, kommunalförvaltning, kommunikationer, kyrkor, natur, näringsliv, personer, samhällen och skolor.