Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Demokrativeckan > Lektion 1- Barnkonventionen > Text och Bildövning- Barnens Rösträtt

Text och Bildövning- Barnens Rösträtt

Upplägg:

Argumentera för barnens rösträtt, på samma sätt som vuxna gjorde för 100 år sedan. 1905 argumenterade Frida Stéenhoff för kvinnors rösträtt genom att ställa frågan: "Hvarför skola kvinnorna vänta?".

Nu har vuxna haft rösträtt i 100 år. Varför ska inte barn vara med och bestämma hur Sverige styrs? Varför är det vuxna som ska bestämma saker som påverkar barn? Och vem har sagt att man måste ha fyllt just 18 år för att kunna rösta?

Gör en affisch för eller emot barnens rösträtt.

Det kan innehålla text och bild om varför barn ska få rösta eller varför de inte borde få rösta.

2. Bildanalys och textskapande- Barnens röster

Förberedelse:

Tryck ut bilder eller visa på skärm.

Bilderna hittar du här!

Frågor att besvara:

Välj en av bilderna, skriv en berättelse om barnen eller barnet på bilden.

Vad skulle det stå på ditt plakat och varför?

Vad tror du de människorna skulle vilja bestämma om i samhället?

Vad tänker pojken på cykeln på när han står där?

Vad skulle barnen på marken vilja bestämma om ?

Vad kan barnen eller barnet på bilden berätta som vuxna behöver veta?