Hem > OM BILDARKIVET > Donera till bildarkivet > Upprop! Dina bilder är viktiga

Upprop! Dina bilder är viktiga

Dina bilder är viktiga
- var med och skapa Järfällas visuella historia!

Vad?

Ett upprop från Järfälla kommuns bildarkiv!

Vi bjuder in Järfällabor att bidra med bilder till kommunens bildarkiv som är Järfällas visuella historia - förr, idag och i framtiden. Vi är speciellt intresserade av bilder som visar personliga berättelser eller familj/vänners berättelser i Järfälla, både från förr och från idag.

Varför?

Vi vill bredda bildarkivet och se till att allas röster blir hörda - allas blickar blir sedda!

Vi vet att många har fantastiska bilder av sina eller sina familjers/vänners liv i Järfälla som de gärna delar med andra - nu och i framtiden.

Vill vi fylla luckor i materialet i bildarkivet samt se till att få en bredare mer demokratisk bild av Järfälla förr i tiden samt idag.

Vi vill se till att dagens digitala bilder som tas i Järfälla bevaras som del av det visuella kulturarvet även efter att sociala plattformar försvinner.

Hur?

  1. På bildarkivets hemsida kan Järfällabor ladda upp digitala bilder och lägga till information om bilderna. De kollas av bildarkivet innan de blir publika.
  2. Vi samarbetar med föreningar, platser och grupper för att få in bilder men lånar även ut kameror för en tidsperiod för att fånga deras liv. Vi kan även komma ut på plats och ta med en skanner för att digitalisera bilder på plats. Vi ger alla en digital kopia av bilderna och arkiverar dem i Järfällas bildarkiv. Ägaren behåller originalbilderna.
  3. Järfällabor ger förslag på vad som borde fotas i Järfälla idag för att bevaras i bildarkivet. Nåt som förändras eller är typiskt för här och nu eller på annat sätt borde dokumenteras. Vi går ut och fotar det.

Vad händer med bilderna?

De bilder som vi kan ta emot kommer sparas i järfälla bildarkiv och bli tillgängliga genom den publika bilddatabasen på bildarkivets hemsida. De kan förekomma i tryck, på sociala medier eller i utställningsformat om tillstånd ges.

Inte alla bilder kan tas emot, kvalité, relevans, tid och upphovsrättigheter spelar allt in men vi kollar på allt!

Information:

Läs om hur du donerar bilder här.

Kontaktperson:

Karolina Hedström, bildarkivarie, Järfälla Kultur

E-post: karolina.hedstrom@jarfalla.se

Tele: 070-002 72 11