Demokrati 100 år!

Demokrati 100 år-

Införandet av den allmänna och lika rösträtten för 100 år sen ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. För första gången fick kvinnor i Sverige rätten att ta del i politiska val.

Här visas tolv bilder från 1920-talet som lyfter fram kvinnor och flickor i Järfälla kommuns bildarkiv. Deras porträtt visas tillsammans med röster om kvinnlig rösträtt från Daglig Allehanda 1913 och Frigga Carlbergs ironiska text också från 1913.

(Källor: Arkiv Gävleborg och Carlberg, Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt)

Utställningen är en del av vårt arbete med Stockholm Kvinnohistoriskas satsning Arkivism- en aktivism för att hitta, lyfta och synliggöra gårdagens kvinnor- och se till att dagens kvinnor förs in i framtidens historia. 

Vi uppmanar kvinnor att arkivera sina liv och gärningar med berättelser och bilder- ni är historiska!

Vill du bidra med bilder, gamla som nya? Hör gärna av dig till oss!

Upphovsman

Karolina Hedström