Välkommen till Järfälla kommuns bildarkiv!

Följ oss på instagram @jarfallabildarkiv  
..............................................................................................................................................................................

Välkomna till Arkivens dag  på Järfälla kommuns bildarkiv lördag 13 november. Tema 2021- Röster i Arkiven

Järfälla kommuns bildarkiv uppmärksammar arkivens dag och temat Röster i Arkiven med två digitala utställningar:
>>> Demokrati 100 år är en fotoutställning med bilder på kvinnor i Järfälla runt 100 år sen som visas tillsammans med röster mot kvinnlig rösträtt från 1913. 
>>> Arkivism! är en fotoutställning som lyfter fram kvinnor och deras berättelse från Järfälla kommuns bildarkiv.
>>> Se även vårt bildquiz om kvinnlig rösträtt

Fråga din mamma!

Under temat Arkivism startar vi också kampanjen Fråga Din Mamma! En uppmaning att be din mamma ta fram det gamla fotoalbumet, skokartongen eller bilderna på datorn och höra hennes berättelse.
Varje person har en egen historia. Berättelser om vad som har gett dem glädje och oro, vad de har lärt sig och vad de har upplevt, känt och sett. Våra bilder som vi sparar från våra liv är inte bara vittnen till upplevelserna utan ger oss också tillfälle att samtala om vad de visar, påminna oss om personer, händelser och funderingar.
Fråga Din Mamma är en uppmaning till dig som bor i Järfälla att be din mamma ta fram det gamla fotoalbumet, skokartongen eller bilderna på datorn och dela sin berättelse. Välj några bilder och skriv ner en eller flera berättelser om dem, en anekdot eller ett minne och skicka till oss på Järfälla kommuns bildarkiv så sparar vi historien för framtiden.
Om hundra år är vår tid historia. Vad kommer de som vill förstå vår samtid hitta om oss då? Det hänger till stor del på det vi har bevarat i arkiven, den viktiga plats där vi förvarar våra minnen, vårt kulturarv. Idag är kvinnors berättelser svårare att hitta, precis som i den breda historieskrivningen. Därför är det dags att skapa ett kollektivt minne som speglar verkligheten. Under banderollen Arkivism uppmanar vi kvinnor att arkivera sina liv och gärningar – ni är historiska!
Vi tar såklart gärna emot bilder med berättelser från alla, inte bara mammor, men eftersom kvinnor statistiskt sett är underrepresenterade i arkiven är det här en start på att förändra det. Information om hur du arkiverar hittar du HÄR.