Bolinders Mekaniska Verkstad

Omslagsbild

Titel

Bolinders Mekaniska Verkstad

Beskrivning

Bolinders
År 1845 startade bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder ett gjuteri och en mekanisk verkstad på Kungs­holmen inne i Stockholm. Fabriken expanderade och behövde större ut­rymme. Lösningen för Bolinders blev att flytta delar av pro­duktionen utanför tullarna.

Hitta hit
Med pendeltåg åker du till Kall­hälls station, därefter 5-10 minuters promenad. När du kommer upp på gångbron vid stationen ser du de gamla arbetar­villorna Glas­villan och Basvillan på vänster sida. Följ gång­vägen förbi de villorna så kommer du till Fabriks­vägen som är en av entréerna till området. Åker du bil finns gott om parkerings­platser i området.

Bolinders förr
År 1906 köptes Kallhälls gård av C H Heurlin, ordförande i styrelsen. Gården överläts till Bolinders och VD Erik August Bolinder som använde huvud­byggnaden som sitt sommar­ställe. Avgörande för valet av Kallhäll var det centrala läget invid Mälaren och Västerås­banan, som möjlig­gjorde transporter både till sjöss och via järn­väg.

År 1909 startade produk­tionen. I den första etappen byggdes bland annat gjuteri, pressar­verkstad, spisverkstad och kraft­station. Dessutom lät förtaget uppföra bostäder för de anställda samt en skola. Åren 1927-29 byggdes fab­riken ut med ett emalj­verk samt ett badhus och tvätt­stuga för de anställda. I Kallhäll tillverkades framför­allt spisar, kött­kvarnar och gjut­gods.

Kallhäll kom att i mångt och mycket efter­likna ett bruks­samhälle. Bolinders ägde all mark i samhället och därför kom Folkets Hus och missions­kyrkan att uppföras i Kallhälls villastad, eftersom Bolinders vägrade upplåta mark.

Bolinders i dag
Idag ägs området av JM, som uppför ett attraktivt bostads­område — Bolinder Strand. Återigen har läget med närheten till Mälaren och pendel­tåget varit en viktig faktor. De gamla industri­byggnaderna samt Kallhälls gård har bevarats och man kan även i framtiden promenera utmed Fabriks­gatan och insupa miljön. Bullret, röken, dammet och dofterna får man däremot försöka föreställa sig. Vill du veta mera så kan du göra ett besök på Bolinder­museet i Folkets Hus i Kallhäll centrum. Där finns en fin utställning med många föremål från Bolinders, samlade av entusiasten Kåre Andersson samt Järfälla Hembygds­förening.

Läs mer: https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/kulturmiljoer/bolinders.4.7c5a246d13b99708ae380005916.html