Biografer

Omslagsbild

Titel

Biografer

Beskrivning

Första biografen i Barkarby startade i början av 1920-talet och var inrymd i gamla bryggeriet och låg på nuvarande infarten från Häradsvägen till Welcome Hotel.
1926 startade Alfred och Torborg Vinblad Barkarby Bio i en särskild byggnad vid nuvarande Lagmansvägen 5. Här visades till en början film en kväll i veckan. Man utökade sedan med två föreställningar och därefter med ett par tre kvällar per vecka. Under stumfilmsepoken fram till 1930-talets början var en pianist engagerad. Det var oftast Maurits Leipziger från Barkarby som spelade. 1931 kom ljudfilmen till Barkarby. De första åren handvevades filmerna mot en ersättning av 6 à 7 kr per kväll. Biografen arrenderades ut under långa perioder och under 1940-talets slut var det sonen Gunnar Vinblad som hade arrendet. Biografrörelsen upphörde vid 1950-talets mitt, troligen 1956. Från våren 1955 finns en annons för sista gången i lokalpressen. Då visades film 5 gånger i veckan, onsdag-söndag. De filmer som visades var Med en sång i mitt hjärta, Gula divisionen och Åsa-Nisse på hal is.
Källa: Järfällaboken II, 1986