Karlsson & Bergström

Efternamn

Karlsson & Bergström

Hem ort

Stockholm (?).
Objekttyp: