Kurt Johansson

Efternamn

Johansson

Förnamn

Kurt

Titel

Fotograf

Alternativt namn1

Nyhetstjänst AB

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholm

Hem landskap

Uppland

Hem härad

Stockholm

Hem kommun

Stockholm

Hem socken

Stockholm

Hem ort

Stockholm

Anmärkning

Telefon 08-6563140, Fax 08-133403
Järfälla kommuns bildarkiv har publiceringsrätt.

Övriga anmärkningar

Nyhetstjänst AB, Kurt Johansson, Box 34064, 10026 Stockholm, tel 08-6563140