JkB 08710 - Bostadshus

JAKOBSBERG - ASPNÄS.
Flygbild över HSB Aspnäs under byggnation.
Bakom byggnationen ligger polis- och brandstationen utmed Hästskovägen.
I bakgrunden del av Riddarparkeringen vid Jakobsbergs centrum.

Titel

JkB 08710 - Bostadshus

Tillkomsttid start

1969

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer