JkB 15465 - Villa

Jakobsberg.
Nydal.
Från villan Nydalsvägen 42 mot villor utmed Enköpingsvägen.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 15465 - Villa

Tillkomsttid start

1951

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer