JkB 09322 - Avslutning

Järfälla kommunalfullmäktige.
Kaffe serveras efter sista sammanträdet 1960.
Fr v kanslist Margareta Jerrehag, kanslichef Hugo Ekström, 2:e vice ordföranden Åke Nettelbladt-Hollsten, tidigare ordföranden Lars Gustafsson s:r och kommunalnämndens ordförande John Ljungqvist.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 09322 - Avslutning

Tillkomsttid start

1960-12-12

Personrelationer