JkB 12417 - Industriområde

Kallhälls västra industriområde. Bolinders gamla fabriksområde.
Elektrohelios.
Luciakaffe i målarverkstaden. Fröken Andersén är lucia.
På skylten längst upp t h står "Gods för sprutning o putsning"

Titel

JkB 12417 - Industriområde

Tillkomsttid start

1957

Anmärkning

Historik:
Elektrohelios övertog 1957 en del av Bolinders tillverkningar. Endast kylskåpstillverkningen blev kvar i Kallhäll. 1962 flyttades även den tillverkningen bort från Kallhäll och Standard Radio övertog temporärt lokalerna innan deras Barkarbyfabrik blev klar.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer