JkB 06766 - Kök

Kommunalhuset, Riddarplatsen 4, Jakobsberg.
Kommunens första (provisoriska) kommunalhus vid Jakobsbergs station.
Kaffepaus.
Fr v skrivbiträde Rut Norman(skrivbiträde till kommunalnämndens ordförande Johan Hugo (John) Edlund), Gerd Grönlund (extra anställd) och skrivbiträde Gunnel Stråhle (skrivbiträde till socialvårdsföreståndaren Lars Gustafsson s:r).

Objekttyp

Titel

JkB 06766 - Kök

Tillkomsttid start

1950-t börj

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer