JkB 01614 - Ålderdomshem

Olovslunds ålderdomshem.
Luciakaffe.

Titel

JkB 01614 - Ålderdomshem

Tillkomsttid start

1960-t börj

Anmärkning

Bilden ej identifierad.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer