JkB 11121 - Hangar

Barkarby flygfält.
Åskådare vid flyguppvisning stående framför de gamla hangarerna.
Demonstration inför general, flygofficerare och generalstab.
Flygkonst av Karl-Gunnar Lindner i nya K47 (enmotorigt stridsflygplan).

Titel

JkB 11121 - Hangar

Tillkomsttid start

1929-11-09

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer