JkB 03630 - Byggnation

Kvarnskolan. Byggnadsarbetet påbörjas. Bilden tagen mot Barkarby (t.v.). T v utanför bild ligger kvarnen. I bakgrunden i bildens mitt Vänhems trädgård. Yrkesskolan byggdes strax intill och i anslutning härtill byggdes Jakobsbergskolan några år senare.

Titel

JkB 03630 - Byggnation

Tillkomsttid start

1961

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer