JkB 03765 - Jakobsbergs centrum

Titel

JkB 03765 - Jakobsbergs centrum

Beskrivning

Jakobsbergs centrum innan posthuset byggdes.
Man kan tänka sig att fotografen stått och tagit bilden i ett hörn av Riddarparken.
Till vänster syns kommunhuset i mitten apotekshuset och till höger en rad med butiker.

Personrelationer