JkB 12335 - Trädgårdsbruk

Trädgårdsbruk
Jakobsberg - Dehlwins handelsträdgård
Västerby t.h. i bakgrunden.

Titel

JkB 12335 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1971

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer