JkB 13104 - Trädgårdsbruk

Trädgårdsbruk
Jakobsberg, Viksjövägen.
Per Hallgrens trädgårdsbruk Skogsbo. Trädgårdsbruket övertogs av Allan 1940.

Henrik Franc kör vatten från källan - rödmarkerat på karta i bildarkivets registerkort - låg omedelbart norr om Sommarvägen på Skogsbos ägor.

H Francs son har 1987 kvar Francs guldsmedsaffär och dottern har samma år kvar presentaffären som modern Eva Franc startade.

Historik se Järfällaboken II sid 904.

Titel

JkB 13104 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1938 omkr

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer