JkB 17525 - Industriområde

Kallhälls västra industriområde.
Svenska Maskinverken, f d Bolinders Fabriks AB i Kallhäll.
Luciafest för personal i verkstan.
Lucian t.v. i förgrunden heter Annika Sandén (dotter till ingenjör Olle Bosaeus).


Titel

JkB 17525 - Industriområde

Tillkomsttid start

1958 omkr

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer