JkB 01685 - Industriområde

Försvarets tvätt- och reparationsanstalt i förgrunden, Lövsta.
Uppfördes 1947. Använde renhållningsverkets värme.
Hade ett 130-tal anställda 1956.

OBS! Fototid endast en uppskattning/BMWL

Titel

JkB 01685 - Industriområde

Tillkomsttid start

1950-talet?

Motiv - Ort

Lövsta

Personrelationer