JkB 20721 - Trädgårdsbruk

ALERED, HELGE
Trädgårdsmästare
Anställd vid Brorströms handelsträdgård, Hässelby.

Se historik nedan.

Bildbeskrivning:
Trädgårdsmästare Helge Alered (t.h.) och en okänd trädgårdsarbetare i växthuset med odling av dahlior.

Titel

JkB 20721 - Trädgårdsbruk

Tillkomsttid start

1920-1930-t

Anmärkning

HISTORIK ur Järfällaboken II, Band 2, sid 850-851. Utgiven 1986

CARL BRORSTRÖMS HANDELSTRÄDGÅRD
Handelsträdgården startade i Skogsberg av Carl Brorström och Carl Svensson. Den sistnämnde flyttade till Spånga socken 1919 och utträdde i samband därmed ur rörelsen. Den omfattade vid 1930-talets slut 35 000 m2, varav 7 700 m2 under 31 växthus och 950 m2 under 380 bänkfönster. På friland odlades dahlior. Under glas odlades på hösten rosor, julkaktus, cyklamen, cissus, på våren pelargonior, fuchsior, hortensior, hängpelargonior, polyantharosor, iris, på vintern lökar. I rörelsen sysselsattes ett drygt 20-tal personer. Rörelsen utvidgades successivt även under 1940-talet, bl.a. genom att Sigfridsdal införlivades med företaget 1939. Här byggdes ytterligare tre växthus med en sammanlagd yta på drygt 1 000 m2. Ansvariga för driften under Carl Brorström var vid Skogsberg Einar Söderling och vid Sigfridsdal Helge Alered. Den sistnämnde, som arbetat i företaget sedan 1926, sysslade också med ekonomiska frågor i rörelsen. Carl Brorström avled 1956. Samma år slutade också Söderling och Alered i företaget. Därefter drev Carl Brorströms son, Karl Erik Brorström, bruket en mycket kort tid, varefter rörelsen upphörde. Ny arrendator blev Janis Dulmanis 1958. Han drev trädgårdsbruket som ett familjeföretag där makan och två barn var engagerade. Därutöver hade man bara tillfälligt anställda. Huvudsakligen odlades under glas grönsaker och chrysantemer och på friland isbergssallad. 1981 överlät Janis Dulmanis rörelsen till sonen Jakob Dulmanis. Denne, som ännu 1986 driver rörelsen, odlar bl.a. petunior, tagetes, pelargonior och chrysantemer. Han har inga anställda.

Motiv - Ort

Hässelby

Personrelationer