JkB-JL-F016 - John Lif- Byggnader

JkB-JL-F016.tif
John Lif / Järfälla kommuns bildarkiv
Hällmarkstallskog på södra delen av Gåsberget.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB-JL-F016 - John Lif- Byggnader

Tillkomsttid start

1950-tal

Anmärkning

Förteckning JkB-Reg015

Personrelationer