JkB-JL-F028 - John Lif- Byggnader

JkB-JL-F028.tif
John Lif / Järfälla kommuns bildarkiv
Skälby gård

Objekttyp

Titel

JkB-JL-F028 - John Lif- Byggnader

Tillkomsttid start

1950-tal

Anmärkning

Förteckning JkB-Reg015

Personrelationer