JkB 15979 - Byggnation

JkB_15979.jpg
Länsmuseet, Sthlm
Viksjö. Andebodaområdet. Det stora öppna sädesfältet vid Andeboda. Exploateringen har påbörjats i området där sedan radhusen utmed Andebodavägen uppfördes. Borttagning av matjorden på åkermarken.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 15979 - Byggnation

Tillkomsttid start

1966

Anmärkning

Stockholms länsmuseum har fått överta Siabs bildarkiv 2002.

Motiv - Ort

Viksjö

Personrelationer