JkB 07730 - Affärshus

JkB_07730.jpg
Kleins Foto
Jakobsbergs centrum. Affärshus i centrum under byggnad. T v i bakgrunden Riddarhuset, som inrymde Metro-butiken, senare apotekets lokaler. Under byggnationstiden i centrum byggdes det upp trätrottoarer (se förgrunden). Den gångbara vägen från stationen till Aspnäs (Riddarvägen) blev totalt förstört under perioden. Numera Riddarplatsen.

Titel

JkB 07730 - Affärshus

Tillkomsttid start

1960-omkr

Anmärkning

Fototid ?

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer