JkB 11190 - Centrum

Jakobsbergs centrum. Från taket till restaurang Riddar Jakob mot Riddarplatsen och öster. R h Riddarhuset med apoteket. Bakom ligger Domus. Parkeringsplatsen har omvandlats till torgplats. Vasavägen i förgrunden.

Titel

JkB 11190 - Centrum

Tillkomsttid start

1972

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer