JkB 07749 - Invigning

Jakobsbergs centrum. Invigningen av Tornérplatsen. I bakgrunden Västerby.

Titel

JkB 07749 - Invigning

Tillkomsttid start

1967

Anmärkning

Historik:
I slutet av 1950-talet invigdes Nybergs centrum med drygt ett 20-tal affärer. Centret kom av många att uppfattas som Järfällas framtida mittpunkt och vid 1950-talets början uppdrog kommunen åt SJs bansektion att undersöka möjligheten att flytta stationen 200 m söderut. Detta för Nyberg förmånliga läge aktualiserades aldrig, bl a därför att järnvägskurvan vid Söderhöjden visade sig olämplig för stationsbygge. Stationen låg alltså kvar på sin plats och den slumpmässiga lokaliseringen av läkarmottagningen på 1940-talet kan sägas ha bestämt centrums läge till östra Jakobsberg. Ännu omkring 1960 utgjordes detta tänkta centrumområde av ett villaområde där de yngsta husen var byggda så sent som 1953. Apotekshuset (Riddarhuset) var det första centrumhuset som blev klart och lät sin skugga falla över villorna. Det stod klart 1959, kommunalhuset stod klart 1960 och 1962 invigdes första delen av centrum, 1964 invigdes varuhusen (EPA och Domus) och slutligen 1967 invigdes den sista etappen av centrum (Tornérplatsen), då bl a Jakobsberg fick ett systembolag. Därefter har centrumområdet varit föremål för ombyggnader och 1993 invigdes centrumgallerian.
Källa: Järfällaboken II 1986, Hus och Miljöer i Järfälla

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer