JkB 13610 - Affärshus

Jakobsberg. Från Tornerplatsen mot Väpnargränd med Metro t h.

Titel

JkB 13610 - Affärshus

Tillkomsttid start

1973-03

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer