JkB 16506 - Klockargård

SPÅNGA SOCKEN
På Klockargårdens trappa fr v
Klockaren Carl August Winqvist med maka, född Sundström (dotter till Charlotta Sundström h.n. -oklart), Sofia Sundström (gift Lindberg), Charlotta Sundström, Akalla, född 1821 (gift med Anders Sundström) Margareta Chierlin, Anna Catharina Chierlin och hennes make Carl Sundström, Hästa (son till Charlotta Sundström h.n -oklart).

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 16506 - Klockargård

Tillkomsttid start

1800-talet

Anmärkning

Efter foto i Storgården på Akalla, 1994.

Charlotta Sundström var kusin till Johan Niklas Jansson, innehavare av Akalla gård under senare delen av 1800-talet.
August Winqvist blev klockare i Spånga 1869 efter sin far, som avled samma år. Han var klockare i församlingen i 15 år.
Charlotta Sundström var dotter till Nils Nilsson i Akalla, som var farbror till den siste ägaren av Storgården i Akalla, Niklas Jansson, som i sin tur var farfar till gårdens siste arrendator, Sigfrid Jansson, nu bosatt i Spånga.
Anna Catharina Chierlins farfar, var överstelöjtnant M Chierlin på Råsta, vilken köpte Hästa gård 1840. Han var kanslist och Kungl sekter i Ecklesistikdepartementet, tog avsked 1840 sedan han blivit förlamad efter en skenolycka (med häst) i Akalla Backe (Sekterns Backe).

Motiv - Ort

Spånga

Personrelationer