JkB 11133 - Gård

Vålberga gård. Huvudbyggnaden t v från väster. Gamla huvudbyggnaden ligger precis t h om skorstenen i bildens mitt. Lider, stall och ladugård t h och växthusen i förgrunden.
Huvudbyggnaden revs under 1960-talet. Gården drevs från sekelskiftet i huvudsak som trädgårdsbruk.

Titel

JkB 11133 - Gård

Tillkomsttid start

1930-talet

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer