JkB 19215 - Gård

Vålberga gård. Vy ungefär från nuvarande Flygarvägen och Barsbrovägen.

Titel

JkB 19215 - Gård

Tillkomsttid start

1930-1940-t

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer