JkB 14800 - Affärshus

Jakobsbergs centrum. Riddarplatsen vid varuhusen Domus och EPA.

Objekttyp

Titel

JkB 14800 - Affärshus

Tillkomsttid start

1970-t börj

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer