Bilder härifrån!

En fotutställning med historiska Järfälla bilder
 ”Att fånga ljuset” är ett klassiskt sätt att beskriva fotografi.
Men man fångar något mer. En tid. En plats. Ett liv. Varje bild har sin historia.
Fotografier ger oss möjlighet att se tillbaka i tiden. I Järfälla kommuns bildarkiv finns det mer än 40 000 fotografier från slutet av 1800-talet fram till idag.
Fotografierna i Järfälla kommuns bildarkiv berättar om Järfällas historia och utveckling – om människor, bebyggelse och livsmiljöer.
I utställningen Bilder härifrån! visar vi ett urval bilder och berättelser från Järfälla åren 1900-1930. En tid som blev slutet på en epok och början på en ny. En brytpunkt mellan två tidevarv.
Det är ett viktigt skede i kommunens historia. Då får livet i Järfälla en ny riktning. Omvandlingen från ett traditionellt jordbrukssamhälle till en växande kommun i Stockholms närhet påbörjas.
Vi har valt att göra några nedslag på platser där det finns ett tydligt före och efter. Vad var det som hände då? Hur ser det ut nu? Samtidigt får vi en inblick i var Järfällaborna arbetade, hur de bodde och vad de gjorde på fritiden.
Till höger finns sidorna med bilderna.
Här kan du läsa om alla aktiviteter kring utställningen Bilder härifrån
Utställningen visas i Jakobsbergs konsthall 1/9-7/10 samt som en digital utställning här.
Varmt välkommen!

Upphovsman

Järfälla Kommuns Bildarkiv